FAQ

Česta pitanja o protivprovalnim alarmnim uređajima.

Krenimo redom, u početku je bila dostupna samo analogna tehnologija, u nekom trenutku pojavila se mrežna (IP). Analogna tehnologija podržavala je zapis videonadzora u rezolucijama 352x288, 640x480, 720x560 i tako je bilo godinama...
IP tehnologija istovremeno pružala je više rezolucije video-nadzora ali bilo je tu dosta problema: nestabilnost sistema, mali broj sličica u sekundi i visoka cijena.A što se desilo sa IP kamerama? Cijena im se smanjila, kvalitet streaminga povećao i dostupnije su nego ikad.
1Šta je tehnička zaštita?
Tehnička zaštita je svaki skup aktivnosti i sprovedenih mjera uz pomoć tehničkih naprava (uređaja i/ili opreme) koje povećavaju opštu sigurnost nekoga objekta, dijela objekta, područja ili segmenta. To su mjere zaštite koje štite od neovlaštenog ulaska, provale, krađe, poplave, eksplozije, požara, prepada i uopšteno svih drugih vrsta ugroženosti koje se mogu pojaviti u svakodnevnici.
2Koliko su sigurni protivprovalni alarmni sistemi?
Uvijek je potrebno napomenuti da apsolutna sigunost ne postoji. Međutim, svaki alarmni sistem koji se smatra profesionalnim alarmnim protivprovalnim sistemom mora pružati određeni nivo sigurnosti i pouzdanosti, a uz to je siguran u razumnim okvirima. Na tržištu se nude najrazličitiji sistemi protivprovale; od najmanjih do najvećih, od najjeftinijih do najskupljih, a prva i najvažnija stvar po pitanju sigurnosti sistema je ta da se za odgovarajući objekat izabere odgovarajući sistem.
3Može li provalnik može "provaliti" protivprovalni sistem?
Ne. Ukoliko se radi o profesionalnom sistemu protivprovale koji je postavljen od strane kvalifikovanih stručnjaka, te ako je sistem redovno servisiran i održavan, vjerovatnoća da će neovlaštena osoba isključiti protivprovalni alarmni sistem i nakon toga se slobodno kretati po zaštićenom prostoru ne postoji. Svaki sistem, pa čak i ako se radi o jeftinijem sistemu, uvijek će uspjeti izvršiti svoj prvobitni zadatak. To znači da će zvučnim i svjetlosnim signalima te putem telefona, mobilnog ili interneta dojaviti pokušaj provale prije nego što ih iko može na bilo koji način u tome osjetiti. Pretpostavka ovakve tvrdnje je svakako da se radi o profesionalnom sistemu koji su postavili kvalifikovani i licencirani stručnjaci, da se isti redovno servisira i održava, da se koristi na propisan i adekvatan način te da je sistem izgrađen u skladu sa potrebama konkretnog objekta i zahtjeva sigurnosti u njemu.
4Koliko košta jedan prosječan protivprovalni alarmni sistem?
Na to pitanje gotovo je nemoguće dati odgovor. Vrlo je rijetko da se u istim okolnostima nađu dva sistema identične cijene. Svaki protivprovalni alarmni sistem je proizvod za sebe pa mu je tako i cijena jedinstvena. Međutim, generalno se može reći da je trošak ugradnje jednog sistema u npr. stan u zgradi gotovo uvijek manji od štete koju prilikom provale počini provalnik čak i u slučaju da ništa ne otuđi.
5Hoćemo li znati rukovati alarmom?
Sigurno hoćete. Prosječan protivprovalni alarmni sistem zahtijeva puno manje znanja od najjednostavnijeg mobilnog uređaja. Protivprovalnim sistemom za kuću ili manju firmu zaista može rukovati svako bez obzira na tehničko predznanje, a bez obzira na to tu je uvijek naša korisnička podrška po kojoj smo nadaleko poznati.
1Što je to protiv požarni sistem?
Protiv požarni sistem je skup postupaka i preduzetih mjera namijenjen ranom otkrivanju i dojavi dima, vatre ili požara u ranom stadijumu nastajanja. Odnosno, protiv požar otkriva neku od ovih pojava s ciljem uspješnog i pravovremenog djelovanja, sa svrhom očuvanja ljudskih života i materijalnih dobara. Sistemi protiv požara danas uglavnom djeluju kao automatski sistemi za dojavu vatre, dima i požara i to kao elektronički sistem sastavljen od elektroničkih protiv požarnih komponenti ujedinjenih u jednu cjelinu – sistem protiv požara.
2Čemu služe protiv požarni sistemi?
Protiv pžarni sistemi služe otkrivalju pojave dima, vatre ili požara u ranoj fazi u prostorima gdje borave ljudi ili se čuvaju materijalna dobra te je na tim mjestima iz bilo kojeg razloga pojava vatre, dima i požara moguća. Prvi zadatak svakog protiv požarnog sistema je rano upozorenje na pojavu ovakvih stanja i to najprije u cilju očuvanja ljudskih života, materijalnih dobara te druge imovine. Protiv požarni sistemi takođe mogu automatski upravljati objektom u slučaju prorade do koje dolazi uslijed aktivacije alarmnog stanja (npr. požar). U takvim slučajevima protiv požarni sistem primjećuje automatski otvara sva vrata te upozorava ljude koji se nalaze u prostoru da isti bez odlaganja napuste. Moderni protiv požarni sistemi u stanju su izvesti nekoliko stotina raznih operacija ili upravljanja, slijedeći događaje u objektu ili unaprijed programiranu logiku ponašanja u slučaju prorade.
3Što znači kada se kaže "stabilni protiv požarni sistem"
Stabilnim protiv požarnim sistemom smatraju se oni koji su trajno ugrađeni u tačno određeni objekat sa ciljem njegovog trajnog štićenja od požara, dima i vatre. Stabilni protiv požarni sistemi uglavnom se izvode kao elektronički sistemi koji su raspoređeni po cijeloj građevini koju štite.
4Koliko košta jedan prosječan protiv požarni sistem?
Kao i za druge sisteme tehničke zaštite koji se grade različito od građevine do građevine, i u slučaju protiv požara to je pitanje na koje je gotovo nemoguće dati odgovor. Naime, vrlo je rijetko da se u istim okolnostima nađu dva protiv požarna sistema identične cijene. Svaki protiv požarni alarmni sistem proizvod je za sebe pa mu je tako i cijena jedinstvena. Međutim, uopšteno se može reći da je trošak ugradnje jednog protiv požarnog sistema u bilo koji objekat uvijek manji od štete koju učini požar ako do njega ikada dođe. Potrebno je napomenuti da su protiv požarni sistemi prvenstveno namijenjeni zaštiti ljudskog života. Ima li smisla diskutovati o cijeni?
5Hoćemo li znati rukovati protiv požarnim sistemom?
Naravno. Prosječan protiv požarni alarmni sistem ne zahtijeva gotovo nikakvo rukovanje. On radi sam za sebe, a čak i u slučaju kvara porukom na displayu od korisnika traži samo da pozove servis. S obzirom da protiv požarni sistemi ne zahtijevaju gotovo nikakvo posebno rukovanje osim dvije-tri osnovne operacije te razumijevanje nekoliko jednostavnih poruka na displaju, njime zaista može rukovati svako bez obzira na tehničko predznanje. A bez obzira na to, tu je uvijek naša korisnička podrška po kojoj smo nadaleko poznati.
6Može li se protiv požarni sistem priključiti na CDS?
Naravno. To je i preporučljivo, a u velikom broju slučajeva i obavezno u pojedinim objektima, posebno u objektima koji nemaju osigurano 24-satno dežurstvo. Protiv požar se može povezati sa CDS-om kao samostalan sistem ili kao sistem objedinjen sa protiv provalom u komunikaciji sa CDS-om.
7Kako radi protiv požarni sistem?
Moderni protiv požarni sistemi su elektronički sistemi koji svojim detektorima (javljačima), koji su raspoređeni po objektu, preko spojnih kablova (ili bežično) dojavljuju nastanak alarmnog stanja, požara, dima ili vatre. Protiv požarni sistemi uvijek se grade oko protiv požarnog panela (centrale) koja je mozak cijelog sistema te kao takva upravlja ostalim komponentama bilo da one dojavljuju nastanak požara ili upravljaju nekim događajima ili funkcijama nakon nastanka protiv požarnog alarmnog stanja.
8Postoje li dodatne funkcije protiv požarnog sistema?
Naravno da postoje. Svaki ozbiljniji protiv požarni sistem ima mogućnost raznih proširenja, priključenja raznih vrsta izvršnih i prikupljajućih modula. Jednostavnim programiranjem protiv požarni sistem u stanju je baratati objektom u kriznoj situaciji kada to ljudi ne mogu ili jednostavno nemaju vremena jer je objekat u požaru. Postoji vrlo dugačka lista raznih dodatnih funkcija protiv požarnih sistema a sve su usmjerene na to da što više povećaju efikasnost sistema u cilju što bolje zaštite ljudi i materijalnih dobara
9Postoje li bežični protiv požarni sistemi?
Postoje, naravno. Moderne tehnologije omogućavaju izgradnju vrlo ozbiljnih stabilnih protiv požarnih sistema korišćenjem bežičnih tehnologija. Bežična vatrodojava uglavnom podrazumijeva i veću cijenu opreme. Bežična protiv požarna oprema sigurna je koliko i žična jer se radi o dvosmjernoj komunikaciji između javljača i panela te je na taj način osigurana kontinuirana spremnost sustava te pravovaljano dojavljivanje nastale greške ili alarmnog stanja.
1CCTV video nadzor - što je to?
CCTV video nadzor je standardni video nadzor, najduže prisutan na tržištu. Kod CCTV video nadzora koristimo koaksijalni kabel RG59 za sliku te dodatni kabel za napajanje. Mi u svojoj ponudi imamo posebne video/power kablove gdje putem jednog kabela šaljemo i signal slike i napajanje kako bi se uštedjelo na brzini i cijeni montaže. CCTV sustavi su i dalje najprodavaniji sustavi zbog prihvatljive cijene. Maksimalna rezolucija CCTV sustava je HD 720p (720 TV linija) dok je najprodavaniji sustav standardne rezolucije (700 TV linija).
2IP Video Nadzor - što je to?
IP video nadzor je digitalni video nadzor koji koristi računarske protokole komunikacije putem mrežnog kabla. Odlikuje ga visoka rezolucije HD 720p (kao i CCTV) te FullHD 1080p (kao HDSDI i HDCVI). IP video nadzor ima karakteristiku PoE napajanja (power over ethernet) gdje se putem jednog mrežnog kabla i PoE switch-a ili snimača koji ima PoE izlaze napajaju kamere. Rezolucija kamera se mjeri u megapikselima (za razliku od CCTV-a gdje se mjeri u TV linijama). ALSECO u svojoj ponudi drži: - 1 i 1.3 megapikselne HD kamere 720p rezolucije 1280x720 - 2 megapikselne FullHD kamere 1080p rezolucije 1920x1080 - 3 megapikselne FullHD kamere rezolucije 2048x1536
3Kakve kamere za video nadzor stambenih zgrada odabrati?
Ulaz/vrata sa unutarnje strane: najbolje je odabrati dome kameru sa funkcijom wdr: ova funkcija će eliminirati kontra svjetlo te neće doći do "zaslijepljenosti" kamere: slika će na cijeloj sceni snimanja biti izjednačena te će indentifikacija počinitelja biti moguća. Ulazi sa vanjske strane (ako su pod nadstrešnicom): antivandal dome kamere sa ir-om Vanjski prostori i okolina zgrade- postavljanje kamera na fasadama: bullet kamere sa dometom ir-a u mraku od 15m (ukoliko postoji ulična rasvjeta), 25- 50m ukoliko je ulična rasvjeta slaba ili je uopće nema. Hodnici: potrebno je odabrati kameru sa fiksnom ili vari fokalnom optikom, najčešće kupolastog oblika (dome kućište), sa ir-om, obavezno. Lift: zahtijevaju antivandal kamere sa ili bez ir- a, optika bi trebala biti maksimalno 2.8mm, poželjnije su optike 2.5 ili 2.1 mm, u liftovima često stavljaju i diskretne kamere, riječ je mini kamerama koje se kamufliraju radi mogućeg oštećenja vidljivh kamera.
4Oblici kamera?
Kod kamera za video nadzor imamo nekoliko oblika kamera odnosno varijante oblika u kojima se kamere pojavljuju. Dome kamere su kupolaste, ovalne kamere. Mogu biti i unutarnje i vanjske ovisno o IP zaštiti. To su jedine kamere koje mogu biti antivandal no nisu sve kupolaste kamere antivandal iako mnogi trgovci automatski navode „dome antivandal kamera“ što nije točno. Bullet kamere su cjevaste kamere. Također mogu biti i unutarnje i vanjske ovisno o IP zaštiti.v Cube kamere su koskaste kamere na nosaču koje su u veći slučajeva unutarnje kamere no D-Link ima nekoliko vanjskih IP65 kamera koje su ujedno i WiFi i visoke rezolucije. PTZ kamere su „pan, tilt, zoom“ kamere kojima se može upravljati putem upravljačke konzole. Box kamere su kamere koje zahtijevaju dodatno vanjsko kućište inače mogu biti montirane isključivo unutra.
54K video nadzor?
Često se miješaju pojmovi 4 megapiksela i 4K što nikako nije isto. 4K kamere imaju 12 megapikselni senzor.